O nas

Firma SANIGAZ działa na rynku od 1983r. Działalność opiera się głównie na wykonawstwie i podwykonawstwie przy budowie, modernizacji, renowacji sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.

Do wyżej wymienionych prac firma posiada odpowiednią wiedzę, fachowość i kompetencje aby dobrze zrealizować każde powierzone zadanie.

Roboty realizujemy nowoczesnym sprzętem i urządzeniami oraz transportem.

Do wykonywania prób stosujemy najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie tj. urządzenie firmy ESDERS, które wykonuje całą procedurę próby wg. Obowiązującej normy PN-EN 805.2002 z uzupełnieniami Niemieckimi DVGW W 400-2.

Do prac związanych z wykonawstwem rurociągów PEHD posiadamy kadrę z uprawnieniami UDT zgodnymi z normą PN-EN 13067:2005.

Firma prowadziła również prace przy budowie gazociągów wysokiego ciśnienia i posiada do tego odpowiednią wiedzę
i uprawnienia