Oferta

Budowa, modernizacja, renowacja:

Sieci i instalacji:

  • Wodociągowych
  • Kanalizacyjncyh
  • Ciepłowniczych

SIECI, INSTALACJI I PRZYŁĄCZY:

  • Gazowych
  • Gazociągów wysokiego ciśnienia

WYKONYWANIE PRÓB CIŚNIENIOWYCH WG. PN-EN 805:2002

KADRA Z UPRAWNIENIAMI UDT.