realizacje

Wykaz ostatnio wykonywanych prac przez firmę Sanigaz. 

BUDOWA TERMINALU LNG w Świnoujściu:

  • Budowa tymczasowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (ok. 10 km)
  • Wykonywanie prób wodociągów PEHD wg. Normy PN-EN 805 (wciąż trwa)

ELBLĄG 

  • Budowa wodociągu i przyłączy wraz z przewiertami i przeciskami.

LMG Międzychód

  • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, ropociągów i płynów technologicznych.

KOŁOBRZEG

  • Budowa kanalizacji i wodociągów na terenie dorzecza Parsęty.

SZCZECIN

  • Budowa kanalizacji i wodociągów na Dąbiu i Lewobrzeżu Szczecina.

WROCŁAW

  • Galeria Legnicka – Budowa wodociągów i kanalizacji.

POZNAŃ

  • Lotnisko Krzesiny – budowa instalacji p.poż. 

CYBOWO

  • MPS – budowa kanalizacji i wodociągu. 

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

  • Budowa sieci i przyłączy gazowych.